نخستین جلسه شورای پژوهشی پتروشیمی بندرامام برگزار شد/ تبیین مأموریت‌های علمی توسعه‌ی پتروشیمی بندرامام توسط مدیرعامل

نخستین جلسه شورای پژوهشی پتروشیمی بندرامام با حضور سپهدار انصاری نیک مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام برگزار ومأموریت‌های جدید مرکز پژوهش‌های این شرکت در سه محور مطالعات و پژوهش‌های صنعتی در قالب گزارشات علمی، بهینه سازیفرآیندها، نوآوری محصولات و مواد از سوی مدیرعامل تبیین شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام، نخستین جلسه شورای پژوهشی شرکت پتروشیمی بندرامام روز یکشنبه ششمشهریورماه سال جاری با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد در محل مجتمع برگزار و مأموریت‌های جدید مرکز پژوهش‌های شرکت در سهمحور مطالعات و پژوهش های صنعتی در قالب گزارشات علمی، بهینه سازی فرآیندها، نوآوری محصولات و مواد از سوی مدیرعامل تبیینشد.

در این جلسه انصاری نیک با اشاره به اهمیت امر پژوهش در ایجاد توسعه اظهار داشت: امر پژوهش حوزه ایست که رابطه مستقیم باطرح مسئله دارد و در دنیای علم، امر پژوهش بعنوان پاسخ به مسئله علمی شناخته می‌شود، به طوری که هر زمان سوالی مطرح می‌شود،پاسخ آن با کار پژوهشی محقق می‌گردد.

ایشان در ادامه با تاکید بر رویکرد علمی در شرکت پتروشیمی بندرامام تصریح کرد: حوزه پژوهش مبانی خاص خود را دارد و جوهرهاصلی آن هم روش تحقیق علمی است که رویکرد ما در پتروشیمی بندرامام منطبق با همین موضوع خواهد بود و در همین راستا، انتظارما اینست که امر پژوهش مبتنی بر روش های علمی تقویت شود و فعالیت های خود را اجرایی کند.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام در ادامه افزود: می‌بایست مبنای کار پژوهشی حل یک مسئله در شرکت باشد و ماموریت اصلی ماهم حل مسائل پتروشیمی بندرامام می باشد ولو آنکه برخی از مسائل در سطح ملی و یا حتی جهانی محسوب گردند.

انصاری نیک در نخستین جلسه شورای پژوهشی شرکت پتروشیمی بندرامام علاقه درونی به پژوهش را عامل اصلی موفقیت در این حوزهدانست و بیان داشت: در موضوع پژوهش علاوه بر تلاش و کوشش در کار، جنبه‌های علاقه و عشق درونی تاثیر بسزایی دارد و عشق وتمایل درونی به این حوزه بعنوان یک‌نیروی محرکه به حساب می آید که می تواند دستاوردهای زیادی را برای پژوهشگران به ارمغانبیاورد.

ایشان در پایان با تاکید بر ضرورت حضور فعالانه پژوهش در میدان اصلی کار و‌پایش مسائل تولید، یادآور شد: اقدامات بسیار مناسبیدر حوزه پژوهش پتروشیمی بندرامام در سال های گذشته صورت گرفته که جای تشکر دارد اما با توجه به گسترش و بیشتر شدن مسائلبندرامام ، انتظار از مرکز پژوهش و فناوری بسیار بالاتر است و می بایست مدیریت پژوهش در مرکز و عرصه ی میدانی کار و تولیدسازمان قرار گیرد.

گفتنی است در این جلسه موضوعات جدید پژوهشی در راستای حل مشکلات شرکت مطرح و در دستور کارقرار گرفت و همچنین باتشکیل و اضافه شدن نفرات جدید از مدیران فنی و تولید به جلسات شورای پژوهش ، مقرر شد این شورا با حضور حداکثری اعضابصورت مستمر و با جدیت فعالیت خود را ادامه دهند.