پیام دکتر سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندرامام به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی