بازدید مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از پروژه اتان ریکاوری+گزارش تصویری

دکتر سپهدار انصاری نیک در روز پنجشنبه دهم فروردین ماه به همراه جمعی از مدیران تولیدی و عملیاتی از پروژه اتان ریکاوری و واحد الفین بازدید بعمل آورد.