بازدید میدانی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از کارگاه های مجتمع

دکتر سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در ادامه بازدید های میدانی خود از نقاط مختلف مجتمع ، امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از کارگاه های ماشین های حساس و تهویه بازدید و در دیداری صمیمی با کارکنان به گفتگو پرداخت.