شرکت پتروشیمی بندرامام برگزار می‌کند؛ نخستین همایش ملی توسعه ارتباط با شرکت های دانش بنیان

شرکت پتروشیمی بندرامام نخستین همایش ملی «توسعه ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان» را در راستای تحقق شعار سال و با هدف قطع وابستگی به خارج و مشارکت راهبردی شرکت‌های متخصص داخلی برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام؛ این همایش ملی در مهرماه سال‌جاری در راستای تحقق شعار سال و با هدف شناسایی و مشارکت راهبردی شرکت های دانش بنیان کشور به منظور رفع مسائل فنی پیش‌رو، داخلی سازی قطعات و مواد شیمیایی و قطع حداکثری وابستگی به خارج با حضور شرکت‌های ثبت‌نام کننده داخلی برگزار خواهد شد.

شرکت های دانش‌بنیان داخلی به منظور حضور در این همایش ملی تخصصی و ارائه طرح‌های خود و درخواست همکاری با شرکت پتروشیمی بندرامام می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت شرکت به آدرس bipc.ir ، فرآیند ثبت نام را تکمیل و برنامه‌های خود را ارائه نمایند.