فراخوان همایش توسعه روابط با شرکت های دانش بنیان

شرکت پتروشیمی بندرامام در نظر دارد در آبان ماه سال جاری بزرگترین همایش توسعه روابط با شرکت های دانش بنیان داخلی را با رویکردی نوین و متفاوت در سطح کشور برگزار نماید.